Författararkiv: Svenska SCT®-föreningen

Om Svenska SCT®-föreningen

Svenska SCT®-föreningen bildades 2010. Syftet med föreningen är att sprida System-Centrerad®-Träning (SCT) i Sverige, att träningstillfällen ska arrangeras och att alla intresserade ska ha möjlighet att utbyta erfarenheter och delta i det "levande lab" som skapas när vi arbetar i föreningen och använder system-centrerade metoder. (SCT® , Systems-Centered® och systemcentrerad® är varumärken registrerade av dr Yvonne Agazarian och Systems-Centered Training and Research Institute, en ideell organisation.)

Workshop: Att bygga en systemcentrerad grupp.

1-2 juni 2020 (Uppskjuten pga Covid19.) En workshop med upplevelsebaserad träning, varvad med teori och metodträning, ledd av Erika Ekedal och Sven-Erik Viskari. Vi  utforskar hur vi genom att använda SCTs  metoder kan påverka graden av tillit och tolerans för … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Januariworkshops med Susan Gantt 2019

Susan Gantt från Systems-Centered Training and Research Institute kommer åter till oss i Stockholm i januari 2019 och leder följande workshops: 22-23/1: ”Building a Systems-Centered Group”, foundation resp. intermediate-advanced. 24-25/1: ”Functional Role-taking: Coping in Times of Uncertainty” (OD) Båda workshopparna bygger på … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Workshop 22 jan 2018: Att bli mött som person.

I januari detta år gästades vi av dr Una McCluskey från York, som forskat i anknytningsdynamik och utvecklat modellen ”Goal-Corrected Empathic Attunement”. Det blev en mycket intressant workshop på temat ”To be Met as a Person: Exploring the Dynamics of Attachment … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Workshop 11 okt 2017: Roller som fungerar – i en föränderlig verklighet.

En dag med teori och träning utifrån Systems-Centered® Training (SCT®).  Vi arbetar med roller och rolltagande i den egna vardagen. Läs mer här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Workshop 23 januari 2017: Functional Subgrouping

Functional Subgrouping är hjärtat i SCT® – en metod för att integrera olika perspektiv och hantera konflikter. Välkommen på en dags introduktion och träning i det gula huset! [Läs mer]

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gamla mönster

Årets Januariworkshops ägde rum i ett ovanligt varmt och snöfattig Gamla Stan. Den återkommande tredagars workshop ”Building a Systems-Centered® Group” präglades denna gång av arbete med att upptäcka vilka gamla rollmönster som aktiverades och hur de påverkade förmågan att ta … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Januariworkshopparna 2016

18-21 januari 2016 är det dags igen för våra 3+1 dagarsworkshops med Susan Gantt. Läs mer i flyen: SCT Workshops Stockholm 2016 Anmälan Susan Gantt Bio Video: SCT and it´s applications

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SAVI® workshops i Stockholm 16-18 november 2015

SAVI® – System for Analyzing Verbal Interaction – är ett unikt verktyg för att kartlägga och bidra till mer produktiva och tillfredsställande konversationer på alla områden av arbetslivet och privatlivet. 16-18 november kommer Rowena Davis att leda workshoppar i metoden i … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Susan Gantt medverkar i TV-serie om livsåskådning

Susan Gantt, direktor vid Systems-Centered® Training and Research Institute, som ger workshops hos oss i Sverige varje år i januari, medverkar som expert i det svenska programmet ”Himmel och jord” Läs mer Se program och intervjumaterial  

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Så är Januariworkshopparna över för denna gång…

I år var vi ca 50 deltagare från hela världen – Sverige, Norge, Danmark, England, USA, Israel och Japan! – som samlades under fyra vinterdagar i Gamla Stan. Genom metoden Functional Subgrouping och träning i att fånga och förstå hjärtat … Läs mer

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar