Januariworkshops

Workshop 23 januari 2017

FUNCTIONAL SUBGROUPING

[Hämta flyer här]                             [Till anmälan]

Att se likheten i det till synes olika, och olikheten i det till synes lika.

Functional Subgrouping är en kommunikationsmetod som hjälper oss att urskilja och integrera olikheter (t.ex. i fråga om uppfattningar, känslor, resurser, perspektiv, tempo, preferenser osv) så att olikheterna kan användas som resurser istället för att bli käppar i hjulet. Paradoxalt nog börjar detta med att bekräfta och vidareutveckla det man känner resonans med, så att ingen behöver stå ensam –  i ett sånt klimat är det lättare att vara uppriktig. Principerna är användbara på individ, grupp och organisationsnivå. Functional Subgrouping är hjärtat i System-Centrerad® Träning, SCT®.

SCT®, Systems-Centered® och Systemcentrerad® är varumärken registrerade av dr Yvonne M. Agazarian och Systems-Centered Training and Research Institute, Inc., en ideell organisation.