Tidigare workshops

Svenska SCT-föreningen har ända sedan starten 2010 till och med januari 2016  anordnat en årlig, tudelad workshop med Susan Gantt, direktor vid Systems-Centered Training and Research Institute. Denna tradition, som länge var navet i vår verksamhet och som etablerades redan före föreningens tid, kommer vi att återknyta till i januari 2019, då Susan Gantt besöker oss ännu en gång – se Aktuella öppna workshops!

Här några exempel på andra aktiviteter som förekommit:

I slutet av sommaren 2012 stod föreningen som lokal arrangör av den första renodlat organisationsfokuserade SCT-konferensen, f.ö. den första och hittills enda SCT-konferens som ägt rum i Europa.

Hösten 2012 resp. 2015 stödde vi anordnandet av träningar i SAVI® med Rowena Davis.

2017 gav vi två endagars introduktionsworkshops, en i januari på temat ”Functional Subgrouping” och en i oktober på temat ”Roller som fungerar – i en föränderlig verklighet”  , båda ledda av Sven-Erik Viskare och Erika Ekedal.

2018 har vi hittills arrangerat en endags workshop: ”To be Met as a Person: Exploring the Dynamics of Attachment in Clinical and Organisational Life” med Una McCluskey.