Anmälan, januari 2019

  1. Buildning a Systems-Centered Group – 22-23 January
  2. Functional Role-Taking; Coping in Times of Uncertainty – 24-25 January

Anmälan före 1 dec: 4800 SEK + moms, för var och en av workshopparna.
Anmälan efter 1 Dec: 5200 SEK + moms, för var och en av workshopparna.
Båda workshopparna tillsammans ger 10% rabatt.
Medlemmar i Svenska SCT-föreningen ger 5% rabatt.

Deltagare som inte har möjlighet att betala genom en organisation kan kontakta oss på sctforeningen@gmail.com för möjlighet till nedsättning av pris.  

Anmälan registreras när betalning inkommit. 

Återbudspolicy: 

Anmälningar efter 1 feb 2018:
Återbud före 1 december 2018 medger full återbetalning. Vid återbud efter detta datum görs ingen återbetalning, men platsen kan överlåtas till annan person.

(Föranmälningar innan 1 feb 2018 är bindande och medger ingen återbetalning, men platsen kan överlåtas till annan person.) 

ANMÄLNINGSBLANKETT

BETALNING