Anmälan, januari 2019

  1. Buildning a Systems-Centered Group – 22-23/1
  2. Functional Role-Taking; Coping in Times of Uncertainty – 24-25/1

Anmälan före 1 dec: 4800 SEK + moms per workshop (2 dagar).
Anmälan efter 1 dec: 5200 SEK + moms per workshop (2 dagar).
Båda workshopparna tillsammans ger 10% rabatt.
Medlemskap i Svenska SCT-föreningen ger 5% rabatt.

Deltagare som inte har möjlighet att betala genom en organisation eller egen firma kan kontakta oss på sctforeningen@gmail.com för möjlighet till nedsättning av pris.  

Återbudspolicy:
Återbud före 1 december 2018 medger full återbetalning. Vid återbud efter detta datum görs ingen återbetalning, men platsen kan överlåtas till annan person.

För de föranmälningar som gjordes före 1 feb 2018 gäller särskilda förutsättningar: Då de är bindande registrerades de omgående och kan inte avbokas eller återbetalas, men platsen kan vid behov överlåtas till annan person.

ANMÄLNINGSBLANKETT

Tack på förhand för din anmälan! Den registreras när betalning inkommit, om inte annat överenskommits.

BETALNING

Alternativ 1. Betalning med bankkort/kreditkort eller PayPal
Endast 22-23/1              Buy Now Button
Endast 24-25/1              Buy Now Button
Båda workshopparna    Buy Now Button

Medlemmar i Svenska SCT-föreningen betalar medlemspris med knapparna nedan:
Endast 22-23/1             Buy Now Button
Endast 24-25/1             Buy Now Button
Båda workshopparna   Buy Now Button

Alternativ 2: Betalning via bankgiro 
Betala in priset inkl. moms (se nedan) till Svenska SCT-föreningens/SCT Swedens bankgiro: BG 461-2743. Ange deltagarens namn + Jan19, och glöm inte att även skicka in anmälningsformuläret ovan!
Endast en workshop (2 dagar): 6.500 kr (inkl moms).
Medlemmar i Svenska SCT-föreningen betalar 6.175 kr (inkl moms).
Båda workshopparna (4 dagar): 11.700 kr (inkl moms).
Medlemmar i Svenska SCT-föreningen betalar 11.115 kr (inkl moms).

Kvitto/faktura:
Vid betalning med hjälp av betalknapparna ovan får du automatiskt ett kvitto.
Om du betalar via bankgiro eller av annan anledning önskar kvittofaktura/faktura, använd detta formulär. (Och glöm som sagt inte att även skicka anmälningsformuläret ovan.)