Priser

Priser
Till och med 1/12:  4800 kr  + moms per tvådagars workshop.
Efter 1/12: 5200 kr + moms per tvådagars workshop.
Båda workshopparna = 10% rabatt.
Medlemmar i Svenska SCT-föreningen = 5% rabatt.
Till priset kommer 25% moms för organisationer och egna företag inom Sverige.
De som inte har möjlighet att betala genom en organisation eller eget företag kan kontakta oss på sctforeningen@gmail.com för nedsättning av pris.
Organisationer och egna företag i andra EU-länder betalar moms (VAT) till skattemyndigheterna i sina hemländer (omvänd skattskyldighet).
Ingen moms (VAT) tas ut för organisationer och egna företag i länder utanför EU, om bevis för självständig verksamhet i hemlandet lämnas.