Aktuella workshops

Prova-på-tillfällen – SCT online

31 mars och 28 april 2021
Upplevelsebaserade workshops, kvällstid, på Zoom.

I liten grupp (max 12 deltagare) introduceras teoretiskt och praktiskt några av SCTs centrala metoder, framför allt själva ”hjärtat”, Functional Subgrouping – ett sätt att kommunicera som underlättar urskiljning och integrering av olikheter. Under två tretimmarspass som kompletterar varandra (men som också kan tas var för sig) går vi igenom grunderna i SCT och experimenterar med att använda dem tillsammans. Målsättningen är att skapa ett klimat där det är möjligt att utforska allt fler perspektiv istället för att – som vi människor ofta gör – bli reaktiva kring skillnader och antingen förneka eller polarisera oss kring dem. Vi arbetar med vägvalet mellan att förklara och att utforska, liksom mellan här-och-nu-upplevelser och tankar som för oss bort från det som verkligen sker.

Ledare: Erika Ekedal, leg. psykolog och licensierad SCT Practitioner.
Pris: 750 kr / gång

[Flyer med utförligare beskrivning.]