Att bygga en systemcentrerad grupp.

29-30 aug 2022

En workshop med upplevelsebaserad träning, varvad med teori och metodträning, ledd av Erika Ekedal och Sven-Erik Viskari. Vi  utforskar hur vi genom att använda SCTs  metoder kan påverka graden av tillit och tolerans för olikhet i levande mänskliga system, och bidra till att skapa den sorts dynamik som vi själva vill vara en del av.

Systems-Centered Training erbjuder:

  • Functional subgrouping: Det är en mänsklig utmaning att integrera olikheter istället för att undvika eller polarisera dem. Functional Subgrouping erbjuder ett sätt att härbärgera båda sidorna av en konflikt, så att olikheterna kan utforskas och integreras.
  • Kommunikation som fungerar: All kommunikation innehåller både information och ”brus”. SCT erbjuder metoder för att filtrera bort bruset ur det man vill förmedla, så att budskapet lättare kan tas emot.
  • Från självcentrering till systemcentrering: Att skifta från självcentrering till systemcentrering hjälper oss att se helheten och inte ta saker enbart personligt.

Mer information om workshoppen: 

[Introsidan]  [Innehåll]  [Pris]    [Ledarna]    [Tid och plats]    [Frågor] 
[Flyer i pdf]    [Anmälan]