Pris

5.200 + moms.
Medlemmar i Svenska SCT-föreningen = 5% rabatt.

Momsen är 25% för organisationer och egna bolag / enskilda firmor inom Sverige.
Denna moms tillkommer även för alla som betalar som privatpersoner, vare sig man bor i Sverige eller i utlandet, men kan då kompenseras med viss nedsättning av priset (kontakta oss på sctforeningen@gmail.com för närmare info).
Organisationer och egna företag i andra EU-länder betalar moms (VAT) till skattemyndigheterna i sina hemländer (omvänd skattskyldighet).
Ingen moms (VAT) tas ut för organisationer och egna företag i länder utanför EU, om formellt bevis för självständig verksamhet i hemlandet lämnas.

[Introsidan]    [Innehåll]    [Pris]    [Ledarna]    [Tid och plats]    [Frågor]    [Flyer i pdf]    [Anmälan]