Tidigare workshops

Svenska SCT-föreningen har ända sedan starten 2010 anordnat en eller fler årliga workshops för att sprida erfarenheten av SCT till alla intresserade. Många av workshopparna har varit internationella och hållits på engelska, några har hållits på svenska. Vi har vid de internationella tillfällena haft förmånen att ha Susan Gantt från Systems-Centered Training and Research Institute som huvudledare, med Ray Haddock,  Erika Ekedal och Sven-Erik Viskari som medledare.

Här några exempel på andra aktiviteter som förekommit:

Konferens.
I slutet av sommaren 2012 stod föreningen som lokal arrangör av den första renodlat organisationsfokuserade SCT-konferensen, f.ö. den första och hittills enda SCT-konferens som ägt rum i Europa.

SAVI
Hösten 2012 resp. 2015 stödde vi anordnandet av träningar i SAVI med Rowena Davis.

Anknytning i vuxenlivet
2018 arrangerat vi en endags workshop: ”To be Met as a Person: Exploring the Dynamics of Attachment in Clinical and Organizational Life” med Una McCluskey.