190122-25 Building a Systems-Centered Group + Functional Role-taking

Susan Gantt från Systems-Centered Training and Research Instititute kommer åter till oss i Stockholm i januari 2019 och leder följande workshops:

22-23/1: ”Building a Systems-Centered Group” (foundation resp. intermediate-advanced). 
24-25/1: ”Functional Role-taking: Coping in Times of Uncertainty” (OD)

Båda workshopparna bygger på upplevelsebaserad träning varvad med teori, och kan vara användbar inom t.ex. behandling, ledarskap, organisationsutveckling, pedagogik, m.m.

Systems-Centered Training erbjuder:

  • Functional subgrouping: Det är en mänsklig utmaning att integrera olikheter istället för att undvika eller polarisera dem. Kommunikationsmetoden Functional Subgrouping erbjuder ett sätt att härbärgera båda sidorna av en konflikt, så att olikheterna kan utforskas och integreras.
  • Kommunikation som fungerar: All kommunikation innehåller både information och ”brus”. SCT erbjuder metoder för att filtrera bort bruset ur det man säger, så att budskapet lättare kan tas emot.
  • Från självcentrering till systemcentrering: Att skifta från självcentrering till systemcentrering hjälper oss att se helheten och inte ta saker enbart personligt.

Mer information om workshopparna:

[Innehåll]    [Ledarna]    [Tid och plats]    [Flyer i pdf]