Tid och plats

När?
Workshopparna pågår 9.00-17.00 alla dagarna.
Registrering från 8.30 den 22/1 respektive 24/1.

Var?
Workshopparna hålls i centrala Stockholm, på gångavstånd från Centralstationen. Närmare detaljer meddelas längre fram. För rekommendation av hotell, maila sctforeningen@gmail.com.