171011 Roller som fungerar

Flyer 11 okt


En dag med teori och  träning utifrån Systems-Centered® Training (SCT®).  Vi arbetar med roller och rolltagande i den egna vardagen.

Våra dagar är fulla av sammanhangsväxlingar och rollväxlingar. Vi går från ett möte till ett annat, och att snabbt finna funktionella roller i de olika sammanhangen är avgörande för att kunna samverka och lyckas med våra uppgifter. Viktigt är också att få med oss hjärtat i rollen så att vi kan uppleva mening och bidra till det som betyder något för oss. SCT erbjuder metoder som underlättar bådadera.

SCT kan också hjälpa oss att se saker i ett vidare perspektiv, så att vi inte behöver ta dem allt för personligt. På så sätt kan vi behålla energi och kreativitet även i svåra situationer, och påverka det som går att påverka (som kanske är något annat än vi tror!).

I denna workshop använder vi en modell kallad Roll, Mål & Sammanhang för att fördjupa vår förståelse av hur vi kan ta roller med både känsla och förnuft, och hur rollen förändras när sammanhanget förändras. Med hjälp av s.k. Kraftfältsanalys kommer vi att utforska vardagsrollernas drivkrafter och motkrafter i specifika situationer.

Deltagare får lära sig metoder för att

• identifiera olika målsättningar i en roll, och se hur de hänger samman med helhetens syfte och utvecklingsfas.

• upptäcka egna resurser och motkrafter i en roll man har, samt rollcoacha sig själva och varandra i konkreta dilemman.

• förstå skillnaden mellan att ta ansvar och auktoritet ”i roll” respektive ”i person”, och hur ens känslomässiga reaktioner kan bli till användbar information.Workshoppen leds av Sven-Erik Viskari och Erika Ekedal, licencierade SCT-Practitioners och legitimerade psykologer. Begränsat deltagarantal. Kursspråk: Svenska.
Tid o plats: 11 oktober kl 9-17 på Klara Södra Kyrkogata 20, Stockholm
Pris: 2.100 kr + moms vid anmälan före 15/9. Därefter 2.500 kr + moms. Rabatt med
200 kr för medlemmar i Svenska SCT-föreningen. Viss rabatt enl ö.k. för privatpersoner.
Kontakt: info@sctforeningen.com
Erika Ekedal 070-7495516, Sven-Erik Viskari 070-5751254
ANMÄLAN ON-LINE
SCT®, Systems-Centered® och Systemcentrerad® är varumärken registrerade av dr Yvonne M. Agazarian och Systems-Centered Training and Research Institute, Inc., en ideell organisation.