Workshop: Att skapa systemcentrerade relationer

25-26 maj 2023 i Stockholm

En workshop med upplevelsebaserad träning, varvad med teori och metodträning, ledd av Erika Ekedal och Sven-Erik Viskari. Vi  utforskar hur vi genom att använda SCTs metoder kan påverka graden av tillit och tolerans för olikhet i levande mänskliga system, och bidra till att skapa den sorts dynamik som vi själva vill vara en del av. 
[Läs mer]

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Workshop: Att bygga en systemcentrerad grupp

29-30 aug 2022 i Stockholm social-media-2457842_1920

En workshop med upplevelsebaserad träning, varvad med teori och metodträning, ledd av Erika Ekedal och Sven-Erik Viskari. Vi  utforskar hur vi genom att använda SCTs  metoder kan påverka graden av tillit och tolerans för olikhet i levande mänskliga system, och bidra till att skapa den sorts dynamik som vi själva vill vara en del av.
[Läs mer]

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

SCT online – kvällsseminarier våren 2022

2022-01-30_17-58-32

Roller som fungerar – i en föränderlig verklighet.

Kvällsseminarier i liten grupp på Zoom med Erika Ekedal.
SCTs metoder för Funktionellt Rolltagande kan hjälpa oss växla smidigare mellan olika roller och sammanhang, hitta nya sätt att påverka det som betyder något för oss, och befria oss från att ta saker allt för personligt. Under fyra onsdagskvällar går vi igenom teori och metoder, och experimenterar med att använda dem tillsammans. Deltagarna får möjlighet att arbeta i mindre konstellationer med egna roller och utmaningar/dilemman.
23/2 – Hur rollen förändras när sammanhanget förändras.
23/3 – Skilja och integrera Person och Medlemsroll; korsa gränsen mellan ”jag” och ”vi”.
20/4 – Drivkrafter och motkrafter i rollen; hur påverkar och påverkas jag?
18/5 – Överlevnadsroller, funktionella roller och ömsesidiga roll-låsningar.

[Läs mer; flyer i pdf]    [Mobilvänlig version]

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Prova-på-tillfällen – SCT online

31 mars och 28 april 2021
Upplevelsebaserade workshops, kvällstid, på Zoom.

I liten grupp (max 12 deltagare) introduceras teoretiskt och praktiskt några av SCTs centrala metoder, framför allt själva ”hjärtat”, Functional Subgrouping – ett sätt att kommunicera som underlättar urskiljning och integrering av olikheter. Under två tretimmarspass som kompletterar varandra (men som också kan tas var för sig) går vi igenom grunderna i SCT och experimenterar med att använda dem tillsammans. Målsättningen är att skapa ett klimat där det är möjligt att utforska allt fler perspektiv istället för att – som vi människor ofta gör – bli reaktiva kring skillnader och antingen förneka eller polarisera oss kring dem. Vi arbetar med vägvalet mellan att förklara och att utforska, liksom mellan här-och-nu-upplevelser och tankar som för oss bort från det som verkligen sker.

Ledare: Erika Ekedal, leg. psykolog och licensierad SCT Practitioner.
Pris: 750 kr / gång

[Flyer med utförligare beskrivning.]

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Workshop: Att bygga en systemcentrerad grupp.

1-2 juni 2020
(Uppskjuten pga Covid19.)

En workshop med upplevelsebaserad träning, varvad med teori och metodträning, ledd av Erika Ekedal och Sven-Erik Viskari. Vi  utforskar hur vi genom att använda SCTs  metoder kan påverka graden av tillit och tolerans för olikhet i levande mänskliga system, och bidra till att skapa den sorts dynamik som vi själva vill vara en del av. [Läs mer]

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Januariworkshops med Susan Gantt 2019

Susan Gantt från Systems-Centered Training and Research Institute kommer åter till oss i Stockholm i januari 2019 och leder följande workshops:
22-23/1: ”Building a Systems-Centered Group”, foundation resp. intermediate-advanced.
24-25/1: ”Functional Role-taking: Coping in Times of Uncertainty” (OD)
Båda workshopparna bygger på upplevelsebaserad träning varvad med teori.
Missa inte tillfället! Begränsat antal platser. Mer info finns i [flyern]
[Till anmälan]

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Workshop 22 jan 2018: Att bli mött som person.

I januari detta år gästades vi av dr Una McCluskey från York, som forskat i anknytningsdynamik och utvecklat modellen ”Goal-Corrected Empathic Attunement”. Det blev en mycket intressant workshop på temat ”To be Met as a Person: Exploring the Dynamics of Attachment in Clinical and Organisational Life” [Flyer] Dr McCluskeys sätt att arbeta har både likheter och olikheter i jämförelse med SCT, och den som vill veta mer om hennes kurser hittar webblänk i flyern.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Workshop 11 okt 2017: Roller som fungerar – i en föränderlig verklighet.

friendship-2366955__480En dag med teori och träning utifrån Systems-Centered® Training (SCT®).  Vi arbetar med roller och rolltagande i den egna vardagen.
Läs mer här.

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Workshop 23 januari 2017: Functional Subgrouping

klara-beskuren

Functional Subgrouping är hjärtat i SCT® – en metod för att integrera olika perspektiv och hantera konflikter. Välkommen på en dags introduktion och träning i det gula huset!
[Läs mer]

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar

Gamla mönster

Årets Januariworkshops ägde rum i ett ovanligt varmt och snöfattig Gamla Stan. Den återkommande tredagars workshop ”Building a Systems-Centered® Group” präglades denna gång av arbete med att upptäcka vilka gamla rollmönster som aktiverades och hur de påverkade förmågan att ta upp funktionella roller i nuet.
Gamla mönster svävade också över oss i taket – ett av Stockholms äldsta bevarade:

Susan Gantt, huvudledare för workshopparna, i Riddarsalen i Grillska Huset.

 

Publicerat i Uncategorized | Lämna en kommentar